Visszahívást kérek

Gyors tájékoztatásért, szaktanácsadásért lépjen kapcsolatba velünk! Kérdéseit megválaszoljuk!

META > Raktártechnika Kisokos > Raktártechnikai alapfogalmak

Raktártechnikai alapfogalmak

A raktár a termelési és elosztási folyamat fontos tényezője, árukészletek átvételére, veszteségmentes tárolására és kezelésére –későbbi időpontban történő felhasználásukig, továbbszállításukig-, kiadására alkalmas létesítmény.

Telepítési vezérszempont: az áru legrövidebb, legelőnyösebb útjának biztosítása, minél kevesebb mozgatás, átrakás.

A fő műveleteken kívül végzett kiegészítő műveletek: csomagolás, csoportosítás, előkészítés, darabolás stb.

A raktározási követelményeket az áruk fizikai, kémiai, biológiai, mechanikai sajátosságai, és a tárolás célja határozza meg.

 • Üzemeltető intézmény szerint: mezőgazdasági; ipari v. kereskedelmi; közlekedési raktárak
 • Tevékenység szerint: begyűjtő raktárak; nyersanyagraktárak; félkészáruraktárak; készáruraktárak; segédanyag, üzemanyag raktárak; szerszám és készülékraktárak; kereskedelmi és ipari elosztó raktárak; közlekedési (átmenő) raktárak; ipari (üzemi) raktárak; készlettároló raktárak terményraktárak; különleges raktárak.
 • Kialakítás szerint: egyszintes; emeletes; magas raktárak; önhordó raktárak

A raktári áruáramlás munkafolyamatai:

járművek kirakása, az áru fogadása (áruellenőrzés); tárolási egységek képzése, raktáron belüli mozgatás, belső anyagmozgatás; betárolás; tárolás (az esetleg szükséges átcsoportosítással); árukiadás, -komissiózás; -belső anyagmozgatás;-közbenső tárolás, ellenőrzés, expedíció kiszállítási egységek képzése; a járművek megrakása.

A raktározott áruegység alakja és csomagolása:

Az áruegység lehet:

 • darabáru,
 • dobozolt áru,
 • köteg vagy tekercs,
 • zsák,
 • hordó,
 • tartály,
 • rakodólapos vagy konténeres egységrakomány.

Az áruegység könnyen és lehetőleg géppel legyen kezelhető és a raktárteret jól kitöltő módon legyen elhelyezhető. Célszerű, ha az áruegység vagy annak csomagolása lehetőleg téglatest alakú és a különböző méretű téglatestek valamilyen modul rendszert képeznek, például 800x1200mm raklapmérethez illeszkedőt. A csomagolás teherviselően képes legyen több rétegkötésben egymásra, helyezésére. Amennyiben a szállítási csomagolás erre nem képes, megfelelő egységrakomány-képző eszközt kell választani. A raktárak belmagasságát és a tárolóeszközök alaprajzi elrendezését az építészeti adottságokon kívül jelentősen befolyásolja a megválasztott üzemi és anyagmozgatási technológiához hozzárendelt kiszolgáló géppark.

Rakodólapok főbb jellemzői:
szélességhosszúságmagasságrakomány tömeg
Sík csere rakodólap(ISO198-65)800 mm1200 mm144 mm1000 kg
Sík csere rakodólap(ISO198-61)800 mm1000 mm144 mm1000 kg
Sík raklap vízi száll. ISO329-63)1200 mm1600 mm165 mm2000 kg
Oldalfalas csere rakodólap835 mm1240 mm970 mm1100 kg
Műanyag rakodólap(6db lábbal)800 mm1200 mm145 mm2000 kg
Műanyag rakodólap(3db csúszka)800 mm1200 mm155 mm2500 kg

800x1200mm-es rakományegység helyszükséglete:

alapterület névleges mérete: 800x1200 mm
rakományegység fő mérete (20-20mm megengedett túlnyúlással) 840x1240 mm
kezelési rés (rakomány és határoló elem között) 60mm helyszükséglet szállításkor és tároláskor 900x1300mm

Acél raktári állványrendszerek szilárdsági vizsgálata (MSZ 13263 szerint)

Teherviselő szerkezeti elemek:

 • fő teherviselő szerkezeti elemek: oszlopok, állványlétrák, stb. Amelyek bármelyikének tönkremenetele az állvány összeomlását okozhatja;
 • közvetlen teherviselő szerkezeti elemek: hossztartók, kereszttartók, konzolok, polcok, stb. amelyek a rakomány terhét közvetlenül viselik;
 • merevítő szerkezeti elemek.

Terhet nem viselő szerkezeti elemek:

 • védőkorlátok, fedőlemezek, stb. üzemszerű terhelés nem veszi igénybe.

Csatlakozó szerkezeti elemek: az állványkiszolgálással kapcsolatos erőhatást átadó csatlakozó szerkezetek, a vezetősínek, járdák, pódiumok, lépcsők.

Összekötő elemek: az állvány teherhordó vázszerkezetét, illetve szerkezeti elemeit összefogó gépelemek, kötőelemek (csavarok, csavaranyák), kapcsolóelemek (horgok, kapcsok stb.)

Számításba vehető terhelések:

 • Állandó teher: az állványok, valamint az állványokkal erőtanilag szerves egységet képező kiegészítő berendezések saját tömegéből származó gravitációs erő.
 • Esetleges terhek: a rakomány tömegéből származó erő. A rakományt a vizsgált hatás szempontjából a legkedvezőtlenebb elhelyezésben kell számításba venni.
 • Az állványfolyosón, a járdán, a pódiumon közlekedő targonca kerékterheléséből származó erő.
 • Lépcsők terheléséből származó erő. Oly módon kell számításba venni, mintha minden hatodik lépcsőfokon 2000N nagyságú erő hatna megoszlóan.
 • Súrlódási illetve villaütközési erő: a rakományegység tömegéből eredő gravitációs erő 15%-a
 • Fiktív erők: a gyártási és szerelési pontatlanságból eredő erőhatások. A gravitációs erő 1%-a
 • Támaszerő: állványkiszolgáló gépek oldalirányú megtámasztásakor az állványra szerelt vezetősínen keresztül az állványra vízszintesen ható erő.
 • Meteorológiai terhek
 • Rakodófelületként nem szolgáló pódiumok, járdák terhe.
 • Pódiumok, járdák rakományterhe: legalább 300kg/m2 egyenletesen megoszló terhelést kell figyelembe venni.

Méretezés: az állványokat teherbírás, merevség, helyzeti állékonyság határállapotokra kell méretezni.

Teherbírás: MSZ 15024 illetve a vékonyfalú szelvényekre vonatkozó fejezet szerint.

Merevség: fő teherviselő elem rugalmas kihajlása a teljes hossz legfeljebb 1/100-a, a közvetlen teherviselő elem legnagyobb rugalmas lehajlása kétoldali alátámasztás esetén a támaszköz legfeljebb 1/200-a, konzolos kialakításnál a konzolhossz legfeljebb 1/150-ed része.

Az állvány egészének vagy egyes elemeinek teherbírását és/vagy merevségét számítás helyett próbaterheléssel is meg lehet határozni.

Szerkezeti anyag: az acélanyag a szerkezet legalacsonyabb környezeti hőmérsékletén se kerüljön ridegtörési határállapotba. Az anyagjellemzőket az MSZ 15024 szerint kell figyelembe venni.

Méretezési erőhatások (nem felrakó gépes raktári állványszerkezeteknél):
MSZ 13263 szerint: saját tömeg kiegészítő berendezésekkel.
Mértékadó terhelési tényezők:

 • hasznos teher a legkedvezőtlenebb elhelyezkedésben;
 • mozgó teher a vizsgált szerkezeti részen legkedvezőtlenebb helyzetben x1,2(dinamikus tényező);
 • vízszintes erők a hasznos teherből+2% (az állványlétrák síkjában és arra merőlegesen is);
 • vízszintes erők a rakomány be illetve kihelyezésekor ami a mozgatott rakomány súlyerejének 15%-a;
 • véletlenszerű ütközés egy rakomány súlyerejének 15%-a de legalább 1000N erőhatás a legkedvezőtlenebb helyen felvéve.

Pódium, járdák, lépcsők terhelése: általános esetben 2000N/m2 járószint terhelés a járda középvonalon felvett 1000N/m vonalterhelésből számított vagy 1000N koncentrált erő közül a kedvezőtlenebb érték.

Amennyiben a pódiumra rakomány is kerülhet pl. feladóhelyen, akkor a rakomány súlyerejét de legalább 5000N/m2 terhelésből származó erőt figyelembe kell venni.

Ha a padozaton vagy a pódiumon targonca is közlekedik, a keréknyomásból származó erőt 1,2 dinamikus tényezővel felszorozva figyelembe kell venni.

Szabadban felállított raktári állványoknál a meteorológiai hatásokat az MSZ 15020 és MSZ 15021 szerint kell számítani.

Minimális szelvényméretek: nyitott szelvények falvastagsága:2mm, zárt szelvények falvastagsága:1,5mm.

Utak, távolságok

A raktári technológia meghatározása előtt a tervező egyeztessen a beruházóval, hívja fel a figyelmet a hatóságokkal való együttműködésre, jegyzőkönyvben rögzítsék a hatósági tűzvédelmi és munkavédelmi elvárásokat.

Kiinduló adatok:

 • raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyag között legalább 1 méter tűztávolságot kell biztosítani;
 • az építményhez a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres felvonulásához bejáratot kell biztosítani.;
 • a 40 méternél szélesebb helyiségben középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként, 1,8méter széles keresztirányú utat,
 • a 40 méternél nem szélesebb helyiségben hossz irányban 2,4m széles , valamint 30 méterenként 1,8 méter széles kereszt irányú utat,
 • a 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles utat,
 • állványos raktározás esetén a technológia szerinti utat,
 • a létesítmény közlekedési és vízszerzési helyekre vezető útjait, a helyiségben a villamos berendezés kapcsolóját, tűzvédelmi berendezéshez vezető utat, kiürítési utakat, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
 • 400m2 alapterület felett a 2,4 méteres és szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni.

Raktártechnológiai útszélességek:

 • gépi állványkiszolgálásnál a gép (befordulási) útszükségletét + 0,1-0,1m biztonsági hézagot,
 • állványok közötti egyirányú gyalogos közlekedésnél kis tárgy szállításánál 400mm-ig, 0,8m-t, két irányúnál 1,3m-t,
 • gyalogos közlekedésnél 700 mm-nél nem szélesebb kézikocsi használatával egyirányú közlekedésnél 1,3m-t, két irányúnál 2,2m-t,
 • 1,2 m széles elektromos targoncaút szélessége egy irányú közlekedésnél 2 m-t, két irányúnál 3,5m-t kell biztosítani.

Leggyakrabban használt raktártechnológiai alapfogalmak

Áru:
a tárolás tárgya anyag, illetve termék
Árufajta:
egymáshoz közel álló tulajdonságú cikkelemek gyűjtőneve.
Biztonsági készlet:
két szállítás közötti, a felhasználás (fogyasztás) folyamatosságát elősegítő, cikkelemenként meghatározott árumennyiség.
Cikkelem:
a tárolás és forgalmazás megkülönböztetett tételeként együtt tárolható azonos árufajták.
Cikkelem szám:
a raktárban tárolt cikkelemek száma.
Darabáru:
olyan áru, amelyre a darabonkénti egyedi mozgatás jellemző (pl. zsák, doboz, köteg, láda, bála, stb.
Forgó készlet:
a cikkelemenkénti raktárkészletnek biztonsági készlettel csökkentett része.
Raktárkészlet:
a raktárban az adott időpontban tárolt áru mennyisége, meghatározott mértékegységben kifejezve.
Rúdanyag:
darabonként vagy kötegben kezelhető egyenes anyag, amelynek szelvénymérete a hosszához képest nagyságrenddel kisebb.
Szálanyag:
hajlékonysága miatt csak kötegben kezelhető rúdanyag.
Utánrendelési készlet:
a cikkelem készlet alsó határa, amelynek elérésekor az áruutánpótlás megrendeléséről intézkedni kell,
Raktári állvány:
Olyan szerkezet, amely az áruk (termékek) tömegéből származó terheléseket felveszi, lehetővé teszi az áruk (termékek) rendezett és károsodás nélküli tárolását.
Állványrendszer:
raktári állványok meghatározott tárolási és anyagmozgatási technológia szerint összeépített rendszere
Állványsor, rekeszsor:
a rekeszoszlopok (mezők) vízszintesen egymás mellé épített sora. "L" szelvényű oszlopoknál zárt (alapmező), nyitott (közbenső mező) és félig zárt (kiegészítő mező) rekeszoszlopok kialakítása lehetséges. A három elrendezési módozatnál a vízszintes síkban mért oszlopok közötti távolság növekedően változó. Az oszlopokra jutó terhelés mértéke nem minden esetben indokol "T" szelvényű beépítést, elegendő az "L". "Ω" szelvénynél egységes a kialakítás módja.
Egysoros (szimpla) állvány:
soros állványrendszer, általában egy, egyes elrendezéseknél két oldalról kiszolgált állvány. Egyoldalas burkolattal ellátható.
Kétsoros (iker vagy dupla) állvány:
soros állványrendszerben, általában két egysoros állványból összeépített kétoldali kiszolgálású állvány. Középsíkban burkolattal ellátható.
Fiókos állvány:
teherhordó eleme kihúzható fiók.
Állványrekesz:
a raktári állvány két oszlopsík és/vagy két tároló sík (ok) (polc) által határolt és meghatározott mélységű, egy vagy több rakományegységet befogadó része.
Tároló szint:
a tároló helyek (rekeszek) alsó vízszintes síkja
Polc (tároló sík):
két állványoszloppal, illetve állványlétrával vagy állványoszlop síkkal határolt vízszintes vagy közel vízszintes tároló elem.
Rekeszoszlop (mező):
a raktári állvány függőlegesen, egymás fölött elhelyezkedő rekeszei.
Soros rekeszes állványrendszerek:
teherhordó elemük sík lap,(a állvány hosszanti osztása; b állvány szélessége; h rekeszmélység; c állvány magassága; e tároló szint osztása; f rekeszmagasság; g rekeszszélesség; n rekeszoszlopok száma; l tároló szintek száma; n x a állványsor névleges hossza; L állványsor teljes hossza; Meghatározó szerkezeti részei: oszlop, polc.)
Polcos állványrendszerek:
olyan rekeszes állványrendszerek, amelyeknek terhelhető alsó síkja csavarkötésű vagy kapcsolható állványkerethez csatlakozó acéllemez polc. Állványkeretekből, polcokból, kiegészítő állványelemekből készülnek.
Kapcsolható állványrendszerek:
az állványkeretekhez kapcsolóelemekkel csatlakoznak a merevítők és a teherhordó elemek.
Állványhossz:
a kiszolgáló út hossztengelyével párhuzamos állványméret
Állványszélesség:
a kiszolgáló út hossztengelyére merőleges állványméret.
Állványmagasság:
az állvány legmagasabb pontjának a felállítási szinttől mért távolsága.
Tároló csatorna:
az utántöltő állványrendszer vízszintes és függőleges irányban ismétlődő eleme, amelyben a tárolt áru a betárolási helytől a kitárolás helye felé halad.
Teherbírás:
rakományegységben megadott terhelhetőség.

Munkavédelmi, balesetvédelmi információk:

A dolgozók egészségére, testi épségére fokozott veszélyforrás lehet a hiányosan karbantartott, szabálytalanul üzemeltetett anyagmozgató, teher emelõ gép, berendezés vagy eszköz. Az emelõ gépeket, állványos tároló berendezéseket a gazdálkodó szervezet az emelõ ép biztonsági szabályzat szerint üzemeltesse, az emelõ gép és környezete feleljen meg a vonatkozó elõírásoknak.

A gépek, tároló állványok és az egyéni védõ eszközök munkavédelmi megfelelõségi hatósági tanúsítvánnyal rendelkezzenek. A területileg illetékes munkavédelmi főfelügyelõség a mûszaki és biztonságtechnikai megfelelőség mellett a fővizsgálatok meglétét is ellenőrizheti.

A ZENIT Kft. által forgalmazott gépek, eszközök, berendezések munkavédelmi megfelelőségét -a bizonylatok birtokában- akkreditált laboratórium állapítja meg. Az üzemeltető minden emelőgéphez -lehetőleg 2 v. 3 kitéphető másolatos- emelõgép naplót vezessen. A naplót az emelõgép kezelője töltse ki és írja alá. Ellenõrzésre jogosult a gazdasági vezetõ, a munkavédelmi vezetõ, az emelõgép ügyintézõ illetve szakértõ, valamint az ellenõrzõ hatóság. Ellenõrzéskor a másolati lapot ki kell tépni.

Az állványokkal, tárolóberendezésekkel kapcsolatos eseményeket nyilvántartó füzetben kell vezetni, Fel kell tüntetni a sérülés, meghibásodás tényét valamint a javítás időpontját. Folytonossági hiányosság vagy tartószerkezet deformáció esetén az állvány rendeltetése szerint nem használható Az emelõgép a teherfelvevõ eszköz az állvány minden elõírt okmányát a kiselejtezéséig meg kell õrizni, Az emelõgép, állványszerkezet használati utasítása mindenkor a kezelõ rendelkezésére álljon, Az emelõgépekkel, állványokkal kapcsolatos üzemeltetõi tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket a nyilvántartó naplóban írásban rögzíteni kell.