Visszahívást kérek

Gyors tájékoztatásért, szaktanácsadásért lépjen kapcsolatba velünk! Kérdéseit megválaszoljuk!

META > Raktártechnika Kisokos > Állványtípusok

Raktári állványok csoportosítása

Anyaguk szerint:

 • fa
 • fém (festett illetve fémbevonatú idomacél és acéllemez, saválló(rozsdamentes) idomacél és acéllemez, alumínium, stb.
 • vasbeton
 • egyéb

Az acél állványok lehetnek hegesztett-, csavar-, kapcsolható kötésűek. A hegesztett és csavarkötésű állványok kitűnnek nagyfokú stabilitásukkal, de a kapcsolható állványhoz képest rugalmatlanok. Nem vagy nehezen tudják követni az áru változásait, rugalmatlanok.

Kiszolgálás módja szerint:

 • Kézi kiszolgálású: az áruk be- és/vagy kirakását kézi erővel végzik, éspedig
 • egyszintes kiszolgálású: az állványok az alapszinten helyezkednek el, kiszolgálásukat innen végzik.
 • többszintes kiszolgálású: a kiszolgálást az állványhoz szerkezetileg kapcsolódó két vagy több kiszolgáló szinten elhelyezett járófelületről végzik.
 • Gépi kiszolgálású: az áruk be- és kirakását gépi erővel –az áru általában egységrakomány- végzik.

Szerkezeti elemeik kapcsolási módja szerint:

 • Nem oldható (fix): a szerkezeti elemek hegesztett, szegecselt vagy egyéb nem oldható kötéssel kapcsolódnak.
 • Oldható: a szerkezeti elemek csavarkötéssel vagy egyéb oldható kötéssel kapcsolódnak.
 • Vegyes: az egyes szerkezeti elemek részben oldható, részben nem oldható kötéssel kapcsolódnak.

A tároló helyek kialakítása szerint

 • Rekeszes állványok: a tároló helyeket függőleges és vízszintes (eseteként ferde tároló síku) elemek határolják.
 • Konzolos állványok: a tároló helyeket csak vízszintes elemek határolják.
 • Különleges állványok: kialakításuk a tárolt áruk jellegéhez alkalmazkodik. Ilyen például:
  • Az "A" állvány: az álló tárolási mód kis tömegű, kis keresztmetszetű rudak gyakori egyenkénti kivételekor elterjedt tárolási módozat. A szálanyag A alakú állványzathoz, bakhoz támaszkodik, oldal irányú eldőlésüket karok gátolják meg.
  • a konzolos állvány: nagy mennyiség ki-be tárolásakor használják. Kézi kiszolgálási magasságig torlók vagy hüvelyes torlók építhetők a konzolokra. A hüvelyekbe bevezető toldatok helyezhetők el. A kötegelt és kalodás, kazettás tárolásnál négy utas targoncákat vagy felrakó darukat működtetnek.
  • Fésűs fekvő állványok: ferde vagy függőleges karú fésűs állványokba lemez táblákat állítanak. Általában hegesztett, ritkábban kapcsolható állvány szerkezetek.
  • méhsejt állványok: homlok oldali be- kitárolás lehetséges.
  • az átfutó állvány ("first in-first out" elv): csatornájában a tárolási egység a nehézségi erő vagy külön hajtás hatására végighalad, elkülönülő be- és kitárolási oldala van. A tárolási egység túl nagy sebességre felgyorsulása esetén a fékező görgők lassítják az áru áramot. A hajtott átfutó állványoknál nem lejt a csatorna, így nincs magasságvesztés
  • eltolható állványok: sínen gördülnek kézi, elektromos, pneumatikus vagy hidraulikus meghajtással. Nyugalmi állapotban az állványok egyetlen tömböt képeznek. Be- és kitároláskor az állványokat egymástól annyira szétmozdítják, hogy a folyosón a műveleteket el lehessen végezni. Konzolos eltolható állványokban a szálanyag kötegelt vagy kalodában elhelyezett. A szálanyag sínre merőleges helyzetű.
  • körforgó állványon: a tárolóegységek végtelenített lánchoz rögzítettek. Vízszintes és függőleges síkban mozgó körforgó állvány készülhet. Magas a beruházási és üzemeltetési költség.

Épületszerkezet és állvány kapcsolata szerint:

 • Nem rögzített állványok: az épületszerkezethez rögzítés nélkül a raktártérben kiépített padozaton bárhol felállíthatók.
 • Rögzített állványok: amelyek az épületszerkezethez az állvány terhelésének megfelelően vannak rögzítve.
 • Burkolt állványépület (önhordó állványrendszer): az állványok az épületszerkezetnek teherhordó elemei.

A tárolt tárgyak súlya szerint:

1. KÖNNYŰ TÁROLÓÁLLVÁNYOK

SZERKEZETI ELEMEI:

A fejezet csavarkötésű és kapcsolható szerkezetű állványokkal foglalkozik.

Állványoszlop, profil elemek:

 • Faoszlopok és fa tartóelemek: csapolt és ragasztott kötésű merevített, felületkezelt rúdelemek, amelyek vízszintes és átlós átkötésekkel állványkereteket is alkothatnak. Az oszlopokhoz vagy állványkeretekhez szegelve, csapolva, sarokfurattal, csavarkötéssel rögzítve kapcsolódhatnak a tároló szint elemek. Tartószerkezetként gyakrabban felhasznált fa fajták: akác, nyír, bükk, gyertyán, vörösfenyő, erdei fenyő, kőris, juhar, dió.
 • Acél rendszerprofilok: az "L", "U", "C", "O", "□" "Ω", típus és eseti oszlop és acélszerkezeti elemek a teherviselő padozatot terhelik, ahhoz közvetlenül vagy hézagoló illetve teherelosztó talplemezen keresztül támaszkodnak illetve alapcsavarral kötődnek. Az oszlop és keret elemekhez az állványrendszer kialakításától függően oldhatatlan vagy oldható kötéssel rögzíthetők a tároló, merevítő és egyéb szerkezeti elemek. Az összetett oszlopelemek csavarkötésű vagy beakasztós hevederekkel, egymásba illeszthető zárt szelvényű betét és toldó elemekkel készíthetők.

Állványkeretek (kapcsolható állványokhoz):

Az állványkeretek elemeikben vagy készre szerelve szállítják. Keret elemek: oszlopprofil; talplemez készlet kötőelemmel; átkötő lemez; zárt keretlemez, kör vagy négyzetlyukasztású perforált keretlemez; réselt keretlemez; huzal rács betét, húzószegecs vagy lemezcsavar, alakos műanyag dugó

 • Nyitott keretek: az állványoszlopokat merevítő rudazatok, lamellák kötik össze.
 • Zárt keretek: a merevséget egybefüggő borítás biztosítja, amely lehet:
  • Borító lemez; szélein kapcsolódó perforációval ellátott zárt, egybefüggő lemeztábla
  • Réselt lemez; présgépen kivágott és a nyíláskörüli domborulattal ellátott, szélein kapcsolódó perforációval ellátott zárt, egybefüggő lemeztábla;
  • Huzalrács; köracélból szőtt méretes rácselem.

Talplemez: szimpla vagy iker állványoszlopra szerelve padozathoz támasztásra, annak védelmére szolgál, megnöveli a felfekvő felületet. Az egyenlőtlen szárú "L" szelvényű oszlopokhoz balos és jobbos kivitelben készülhet. A talpközépi furat rögzítő szeg belövésére ad lehetőséget.

Hézagoló talplemez, szintezőlemez, alátétlemez: A talplemezek alá –a műszeres bemérés szerinti előírt vastagságban kell a padozatba rögzítetten beépíteni.

Kiegyenlítő talplemez: A talplemezek alá –a műszeres bemérés szerinti - 0-100 mm vastagságban – a padozat terhelhetőségétől függően cca.100-200 mm alapméretű, kívánt vastagságú lemezhalmaz, a padozathoz átlósan 1-1 horgonycsavarral lekötve. A felső lemezt az állvány talplemezéhez kell hegeszteni.

Falhoz rögzítő készlet, fali rögzítő elemek: amennyiben a fal mellé telepített soros állványoknál a szélesség/magasság aránya 1 / 4; 1 / 5-nél nagyobb, az állványokat a terv szerint az építmény tartó szerkezetéhez ki kell kötni.

Felső merevítő átkötő: amennyiben az állványos tároló tömb szélső állványainál a szélesség/magasság aránya 1 / 4; 1 / 5-nél nagyobb, az állványokat a terv szerint az állványfolyosó másik oldalára telepített állványhoz felső merevítővel ki kell kötni.

Merevítők: saroklemezekkel merevítés mellett egyes soros állványoknál a hátsó "B-J" síkban és a tervező által meghatározott "E-H" síkokban keresztirányú merevítéseket kell alkalmazni. A merevítő rudak az állványoszlopra közvetlenül vagy csatlakozó lemezen keresztül csatlakoztathatók.

Energiaelnyelő ütközésvédők: keretoszlopra felszerelhető alakos, sárga-fekete csíkozású energia elnyelő műanyag idomok.

Padozathoz rögzítő készlet: Az állványoszlop talplemezek, hézagoló lemezek, estenként a kiegyenlítő talplemezek talpfuratát teherviselő padozathoz – a kiviteli tervben meghatározott módon – rögzítő feszítőcsavar készlet. Belőtt szeges, műanyag feszítőbetétes, kompakt ékes csavarok, feszítőhüvelyes, csavarok, stb.

Polcok

 • Fa, faforgácslemez: a 20. század második harmadától az ipari raktártechnikában –tűzvédelmi és gazdaságossági szempontokkal alátámasztva- az ácsolt asztalosipari állványszerkezeteket fokozatosan kiváltották a fém tároló berendezések. A kulturális terület és a vendéglátóipar beruházóinak egy része igényes felhasználói kör részére fa illetve saválló vagy horganyzott acéllemezből készülő állványkeretekre könyvtárakban, bemutatókon fényezett fa polcokat is építtet. A fém pódiumszerkezetek borítására, a galéria járószintekre, egyes nehézpolcos tároló szintekre –megfelelő bevonattal ellátott- hornyolt fa padló, faforgács vagy rétegelt falemez kerülhet. Az elhasználódás mértéke, a faszerkezetek kopása olajos és viaszos kezeléssel mérsékelhető. A lemezeket acél fő és segédtartók támaszthatják alá.

  Fa és faforgácslemez borítás előnyösen alkalmazható
  • a járatos acéllemez polc mérettartománytól eltérő polclemez méret igénynél;
  • nagyobb terhelési igénynél;
  • ha az áru deformálná a típus polclemezt;
  • korróziós veszély esetén;
  • áru – fémlemez összeférhetetlenség esetén;
  • érdes, szúrós tárgyak tárolásánál.
 • Lemezből készült hajlított polc (festett, horganyzott, horganyzott és festett, felületkezelt saválló acéllemez, alumíniumlemez): Valamely polclemez csavarkötésű és kapcsolható állványokba is beépíthető. A lemezpolcok megválasztásánál egyenletes terhelést feltételezünk, ami egyformán osztódik el az alátámasztások mindegyikére. Több polcszintnél -az oszlop hossza mentén- a terhelések a legalsó szint alatt összegeződnek. A megengedettnél nagyobb megoszló terhelés a polcfelület horpadását, lehajlását okozhatja. A polcszélek hajlított tartóként viselkednek. Más igénybevétel hat az "E-H"(első-hátsó, állványfolyosóra merőleges) valamint a "B-J"(bal-jobb, állványfolyosóval párhuzamos) síkokban. Másként jelentkezik az igénybevétel egy polcelem borítású állvány rekesz valamint több polcelem borítású állványrekesz esetén. Egy polcelemes borításnál a hajlított négy oldalél főtartóként viselkedik. A hajlított él keresztmetszet polcféleségtől függően az "E-H" és "B-J" síkokban megegyező vagy eltérő lehet. Rendszerint az állványfolyosóval párhuzamos "B-J" élek összetettebbek, a kézsérülést okozó éles lemez éleket visszahajtják.

  Gyakoribb keresztmetszeti változatok:
  • merőleges lehajtás mindkét irányban;fekvő "U" keresztmetszet "B-J" síkban, merőleges lehajtás "E-H" síkban A "B-J" élek várható nagyobb igénybevételénél (pl. fegyveres testületek raktárainál, ahol a polc élre ráléphetnek), hajlított betétszelvényt is behelyezhetnek az állványfolyosói oldalra;
  • teljes "U" visszahajtás a polcsík aljáig"B-J" síkban, peremezett lemez él az "E-H" síkban;
  • teljes "U" visszahajtás a polcsík aljáig plusz rövid perem hajtás és ponthegesztés a polcsíkban "B-J" élnél, "U" visszahajtás az "E-H" síkban; sarokban a hosszabbított "B-J" él visszahajtása, ponthegesztése az "E-H" sík éléhez. Sarokba plusz erősítésként átlós lemezcsík ponthegesztése.
  • egyes gyártmányoknál a polc fokozott erősítésére utal a sarkok hajlított éleinek összehegesztése vagy korcolása, ponthegesztett sarokbetét rá vitele, más esetekben a tároló síkkal párhuzamos alsó síkban átlós lemezpánttal átkötése.
  • Az acéllemez polcok állványfolyosó oldali "B-J" élét a polc megengedett teherbíró képességének legfeljebb 15%-val lehet terhelni. A peremre a kezelő nem állhat rá.
  • A polclemezek felületére és oldalsíkjában a saroklemezek, kiegészítők illesztéséhez kör keresztmetszetű perforációkat képezhetnek.
 • Perforált lemezből készült hajlított polc (elsősorban horganyzott, felületkezelt saválló acéllemez és alumíniumlemez): új szerkezeti elemként jelennek meg a nagy teherbírású, teljes síkban a felület 50%-ig perforált polclemezek.
 • Rácsos polc vagy polcbetét: a lemezből kivágó, sajtoló technológiával alakított vagy hegesztett, szerkezetek nagyobb terhelés felvételére alkalmasak, biztosítják a tárolt áru átszellőzését, a tároló szint részleges fényáteresztő képességét.
 • Hálós polc: a huzalhálós polcszint merevítő alátétekkel, ponthegesztett lemez keretekkel készül. Hőkezelő, festő, szárító szellőztető technológiák üzemi, műveletközi tárolóiba építhető.
 • Polcpanelek készíthetők lemezek ∏ alakban meghajlításával és tartókra építésével. A vízszintes felület réselt vagy perforált is lehet.
 • Polctartó hosszmerevítők: kapcsolható állványoknál alkalmazott, sarokmerev oszlop – polc kapcsolatot biztosító állványelemek.
 • Kád(teknő) elemek: kapcsolható állványok hossztartóira illeszthető, süllyesztett öblös tartályszerű elemek, elválasztó lemezekkel.

Polc kiegészítők:

 • Saroklemez (3 furatos vagy menetes): polc és az oszlop között a 3 csavarhelyes saroklemez merev kapcsolatot biztosít. Formája, mérete és furat kiosztása állványtípustól függő. Nem minden polcsíkba kell beépíteni. A merevített síkok elhelyezkedését típus állványnál a szerelési utasítás, egyedi berendezésnél a tervező határozza meg. Nagyobb terhelésű acélszerkezetnél vagy rácsos áthidaló építésekor erősebb, több (pl.7) furatos saroklemezt kell beépíteni.
 • Hlf. csavarok, csavaranyák: menetes saroklemezes konstrukcióknál, oldalfalnál és egyéb szerkezeti elemeknél alkalmazott rögzítő és kioldást biztosító gépelemek. A peremes kialakítást a nagyobb felületi felfekvés miatt írják elő.
 • Borítólemezek: Az acéllemezpolcok hosszához és szélességéhez illeszkedő méretű borítólemezek a rekeszoszlopok elválasztásához illetve befedésére a hátfal borítására szolgálnak. Segítségükkel szekrények is kialakíthatók.
 • Perforált és réselt lemezek: állvány oldalak, szekrények fedésére szolgálnak. A perforáció a szekrények átszellőzését, a réselt lemezkialakítás kiegészítő eszközök felakasztását, műanyag ládák felfüggesztését teszi lehetővé. Gördülő vázra szerelve mobil kocsiként üzemelhetnek.
 • Borítórácsok, ponthegesztett huzalrácsok huzalfalak: hátsó és oldalsíkok borítására is alkalmazhatók.
 • Rögzítő kellékek: A rácsok és huzalfalak állványoszlopokhoz, rendszerprofilokhoz erősítésére készítik.
 • Perforált és réselt falba illeszthető eszközök (beakasztva vagy csavarozva): kampók; egyszeres és kettős függesztők, csavarral szerelt függesztők.
 • Végütköző léc: a hátsó síkba épített, "B-J" síkkal párhuzamosan, illesztő csappal vagy kapcsolóelemmel szerelt 20-50mm magas lapocska, amely az iratanyag "E-H" irányú kicsúszását gátolja meg.
 • Kitolást gátló rudazat: A hátsó polcsíkhoz közeli perforációba illesztett, "U" formára hajlított köracél, az iratanyag vagy doboz kicsúszását gátolja.
 • Résléc: Egymás mögé telepített kapcsolható állványok polcai közé csúsztatott kitöltő léc. Alkatrészek és szennyeződés behullását gátolja.
 • Teleszkópos golyós vezetősín: rekesz és polc oldalra szerelt, polc kihúzását könnyítő berendezés.
 • Ömlesztett árutartó elemei (hátsó, oldalsó és homlok oldali kihullás ellen): cca. 200mm magas hátsó borda; cca. 90mm magas homloklemez; cca. 100mm magas oldal lemez; cca. 300-400mm (polcmélységű) mély, hátsó borda magasságú, előre lejtő osztólemezek
 • Ömlesztett áru szegélyléc, címke tartó lemez: homloklemez magasságú, címke tartására alkalmas alsó és felső visszahajtással.
 • Befűzhető címke: címke tartóba befűzhető, műanyag vagy papírcsík. Öntapadó is lehet
 • Alsó takaróléc: padozat és az állványtömb alsó polclemeze közötti hézagot lezárja. Méretei a polclemezek hossz és mélységi méretével, a nyílás magasságával megegyezők
 • Rekeszosztó lemez: feladata a polcon tárolt áruféleségek elkülönítése vagy iratanyagok megtámasztása. Az állványtípustól függően a polcszél perforációba csappal vagy a polcperemhez szög elemmel illeszkedik. Acél vagy műanyag lemezből készül. Az alsó és felső polchoz is kapcsolódik
 • Rekeszosztó, elválasztó rács: a köracélból ponthegesztett vagy műanyagból fröccs öntött, fém fegyverzetű állványelem feladata hasonló a polcosztó lemezhez. A rekeszt teljes magasságban megosztja. Az alsó és felső polchoz is kapcsolódik
 • Változó magasságú polcosztó lemez: feladata a rekesz megosztása. Az alsó polchoz kapcsolódik
 • Változó magasságú polcosztó, elválasztó rács: feladata a rekesz megosztása. Az alsó polchoz kapcsolódik.
 • Polcosztó kengyel: felső polchoz csatlakozó függesztett osztóelem.
 • Áttolás gátló lemez: a középsíkba épített, "B-J" síkkal párhuzamosan, illesztő csappal szerelt lapocska, amely az iratanyag "E-H" irányú ikerzónába átcsúszását gátolja meg .
 • Áttolás gátló köracél: a középsíkba épített, "B-J" síkkal párhuzamosan, épített, U alakba hajlított köracél, amely az iratanyag "E-H" irányú –ikerzónába- átcsúszását gátolja meg. A köracéllal elválasztás az "E-H" síkkal párhuzamos elválasztásra is alkalmazható.
 • Elválasztó kengyel: polcfuratba csúsztatott hajlított köracél osztó elem.
 • Vízszintes osztórúd: függőleges falsík tartójába vagy a perforált falba szerelt n15-20mm méretű vízszintes rudazat. Oldalirányban csúszkán állítható vagy rögzített kivitelű lehet.
 • Függőleges osztórúd: polcfuratba vagy perforált polcba szerelt függőleges rudazat.
 • Ruharúd: "B-J" síkkal párhuzamos középsíkba szerelt 70 – 100kg megoszló terhelhetőség rudazat vállfára akasztott ruhák tárolására.
 • Ruharúd beakasztására szolgáló kereszttartó: csavarkötésű vagy kapcsolható.
 • Vízszintes rudazat: felcsavarható vagy beakasztható tő támasszal, könnyű karos állványhoz
 • Vízszintes teleszkópos rudazat: felcsavarható vagy beakasztható tő támasszal, könnyű karos állványhoz
 • Csatlakozó lemez: rácsmerevítők csatlakoztatására szolgál.
 • Átlós rácsmerevítők, feszítők: csőből, köracélból, szögacélból, hajlított lemezből, stb. készülhet lyukra csatlakozó fix méretekben vagy feszítő csavarzattal szerelve, típus merevítő szálakból helyszínen méretre vágva.
 • Állványkonzol: állványoszlopra szerelhető konzolos tartó –polclemezhez.
 • Polctartó, polcállító kapocs, sarokkötő kapocs: állványoszlop hornyaiba akasztható tartóelem. A polcot négy sarkában függeszti vagy megtámasztja. Alkalmazásakor a polc elméleti terhelhetősége a névlegesnél 15%-al kisebb
 • Mélységi kereszttartó (polc alátét): egyes polconként legfeljebb 5 db helyezhető el. 30%-al növelheti a terhelhetőséget
 • Hossz alátét (polc alátét): egyes polconként legfeljebb 2 db helyezhető el. 50%-al növelheti a terhelhetőséget.
 • Mélységi "e-h" irányú támasz: rekeszmélységnél keskenyebb polcok megfogására készítik, a keretsíkba szerelik.
 • Ferde mélységi támasz: rekeszmélységű vagy annál keskenyebb polcok cca.20% lejtős megfogására készítik, a keretsíkba szerelik.
 • Előtétrács: a lejtős polcok homlok oldalára szerelt árut lecsúszás ellen védőrács.
 • Tároló tálca: polchoz hasonló, felfelé peremezett állványelem. Kihullás, elszóródás ellen óv.
 • Fiók: peremmel és fogantyúval ellátott terhelhető, kihúzható tárolóeszköz.
 • Fiókba kiegészítők: műanyag betétrekeszek, elválasztó lemezek és mélységi osztók, gumi és műanyag szőnyegek
 • Fiókos modulállvány: rajzdokumentációk, apróbb alkatrészek, szerszámok, kötőelemek, fúrók számára. A tárolt tételek száma a fiókok elválasztó lapokkal való osztásával növelhető. Önállóan vagy állványrendszer polcaira helyezve is üzemelhetnek.
 • Fedőpolc központi zárral: a kulccsal elfordítható záró rudazat meggátolja a fiókok vagy ajtó nyitását.
 • Pánt, zsanér: nyitható korlátok, nyílások csuklós megfogására szolgáló, csavarkötéssel vagy húzószegeccsel rögzíthető állványelem.
 • Polcra erősíthető címketartók: felcsavarozható kivitelben fémből, műanyagból, rápattintható kivitelben műanyagból.
 • Áruazonosító címke: papír illetve papír-műanyag kombinációk címketartóba befűzésre, vagy védőfólia lehúzása után nyomásra öntapadók közvetlenül a polcra.
 • Munkavédelmi és figyelmeztető, terhelési táblák: felcsavarozható vagy öntapadó kivitelben
 • Élvédők, sarokvédők, ütközők: veszélyes helyeken, átjáróknál, fordulókban a padozathoz rögzített merev, vagy az állványoszlopokhoz kitámasztott behorpadó védőelemek.
 • Ajtóelemek: acéllemezből, záró és pánt elemmel gyárilag ellátott szekrénytartozékok
 • Hátfal: hátsó síkon lemezborítás.
 • Oldalfal: oldal síkon lemezborítás.
 • Hátsó huzalrács: az áru hátsó síkon kiesését meggátló rács elem.
 • Oldal huzalrács: rácsos oldalelem.

Csoportjai:

Kézi kiszolgálású soros állványrendszerek: az állványfolyosó mentén elhelyezkedő, több egységből álló állványokon a folyosóról minden tároló hely közvetlenül elérhető, az áru tárolótérbe bevitele és onnan kivétele kézi művelettel megy végbe. A kezelő a járószinten, saját lábán közlekedik. Az állványszerkezet megválasztásakor figyelembe kell venni a tárolásra kerülő áru méreteit és tömegét, fizikai adottságait. Létráról kiszolgálás csak könnyű és kis forgási sebességű árunál megengedett.

A kézi állványkiszolgálás ajánlott felső magassági határa 2, 25 m. A kezelt áru számára biztosítható térfogat, mérete, tömege, alakja, az egyidejűleg tárolt mennyiség, a cikkelemek száma és forgási sebessége, a csomagolás módja –adatok elemzésével- becsülhető meg. A lassabban és gyorsabban forgó árumennyiség aránya, a könnyebb és nehezebb áru valamint a méret szerinti megoszlás alapján a kialakítandó tároló helyek mérete, a hozzáférhetőségi zónák elhelyezkedése meghatározható.

Kezelési szempontból a raktári állvány magassági irányban három zónára osztható. Általában legkönnyebben a kb. 1 –1, 7 m közötti zóna, a felette lévő nehezebben, a legalsó, pedig igen nehezen szolgálható ki. A súlyosabb és gyorsabban forgó áru a középső, a súlyosabb és lassan forgó az alsó, a könnyebb és lassan forgó áru a felső zónában foglaljon helyet.

A mélység irányú kiszolgálhatóság a középső zónában kedvező, az alsó és felső zónában kedvezőtlenebb.

Az állványrekesz oldal és hát oldala nyitott vagy zárt, homlok oldala nyitott vagy nyílászáróval ellátott lehet, a zárt oldal borítása lemez, perforált vagy réselt lemez, rács vagy huzalháló.

A polcelem terhelési adata az állványrekesz megoszló terhelhetőségét jelenti oly módon, hogy valamely állvány élre koncentrált terhelésként az összes teher 15%-a jelentkezhet.

Az állványmező terhelhetősége esetenként eltérhet a rekeszek összesített terhelhetőségétől. Meghatározásánál –a technológiai és járulékos igénybevételeken túlmenően- figyelembe kell venni az oszlop szelvények méreteit, a folytatólagos és nem folytatólagos nyomott rudakra ható erőket, a vízszintes tartó – függőleges oszlop kapcsolatok sarokmerevségét, a polc – oszlop kapcsolatok megfelelőségét, az állványoszlop – padozat kapcsolatot.

Az állványszerkezet polckiegészítőkkel felszerelve több célú tárolásra alkalmassá tehető.

A folyosó oldali és sarki keret oszlopokra energiaelnyelő ütközésvédők felszerelhetők. Targoncával, kézikocsival ütközés elkerülésére oszlopvédők alkalmazhatók. Szimpla és iker állványsorok, kiszolgáló folyosók alkotják a soros állványrendszert.

Csavarkötésű polcos állványrendszer: a rekeszek terhelhető alsó síkja csavarkötésű állványkerethez csatlakozó acéllemez polc. Rendszerprofilokból, polcelemekből, saroklemezekből, talplemezekből, polc kiegészítőkből helyszínen szerelhetők össze.

Felépítés: az alap állványmezőt négy oszlop és az általuk csavarkötéssel összeerősített, saroklemezzel merevített polcok képezik, az állványrekeszek terhelhetősége a rendszertáblázatok szerinti. A közbenső állványmező két alapmező közé az oszlopokra épül, az állványrekeszek terhelhetősége 10%-al kisebb a katalógus értékeknél. A kiegészítő mező kétoszlopú, csatlakozik valamely alapmezőhöz vagy kiegészítő mezőhöz.

Az állványsor három összetételben képezhető:

Iker állványsor: két állványsor összeszerelésével jön létre. Az állványsorok között kiszolgáló folyosókat képeznek. A folyosó szélességét az ott végzett művelet szerint határozzák meg.

Kapcsolható polcos állványrendszer: a rekeszek terhelhető alsó síkja kapcsolható állványkerethez csatlakozó acéllemez polc és polctartó -hosszmerevítő párra épített acéllemez polc. A szerkezet részeket kilazulás ellen biztosítóelemek rögzítik.

Az állványkeretek merevítő elemeit húzószegecsekkel, csavar + anya kombinációval, önmetsző lemezcsavarokkal a gyártóműnél vagy a szerelés helyszínén építik össze. A polctartó–hosszmerevítő kapcsolókörmeit AWI hegesztési technológiával készülékben hegesztik a tartóelemekhez, ami kiváló méretpontosságot és nagy szilárdságú kötést eredményez. Cca. 2,5m magasságig két szinten kell polctartó-hosszmerevítő párt beépíteni, magasabb állványoknál vagy több járószintű rendszereknél a tervező utasítása szerint kell eljárni.

Rendszerprofilokból képezett állványrendszer: a rekeszek terhelhető alsó síkját csavarkötésű vagy kapcsolható állványkerethez csatlakozó, "b – j "síkkal párhuzamosan beszerelt rendszer profilok alkotják. A tároló szint ládák vagy dobozok tárolásra szolgál.

Konzolos állványrendszer: Általában összetett szelvényű, egyedileg méretezett oszlopok vízszintes és átlós merevítéséből képezett tartósorra csavarkötéssel vagy kapcsolhatóan építik fel a konzolokat és a talpat. Kisebb terhelési igényeknél a szerelés helyszínén gyorsan összeállíthatók.

Különleges, speciális állványok:

 • Ruhaakasztós állvány
 • Fogasos állvány
 • Függőleges szálanyag tároló állvány
 • Vízszintes lemeztároló állvány
 • Függőleges lemeztároló állvány
 • Gumiabroncs tároló (rekeszes vagy átgördülős)í/a>
 • Gördülőelemes tároló szintű állványok
 • Vízszintes pályaelemű
 • Előtöltős lejtős pályaelemű
 • Utántöltős vízszintes vagy lejtős pályaelemű átfutó állvány: az állványcsatornákba csak kifogástalan sík fenékkiképzésű, a pályán mozgás során nem deformálódó, nedvesedő, rojtosodó áru adagolható. A görgős vagy tárcsás alátámasztás megkönnyíti a papír vagy műanyagkarton dobozok, fém-, és műanyag tároló ládák mozgását. Vízszintes rendszernél a pálya meghajtott, vagy meghajtott pálya szakaszokkal ellátott. Lejtős pályánál a szabadonfutó görgőtárcsák továbbítják az árut. A tárcsákat keretszerkezetbe szerelik be, a kereteket egymást követő lépcsős tartókra erősítik fel. Az alátámasztott pályák lejtése 6% körüli. A pályák sima vagy peremes, a rakományok tömegétől, a kartondoboz kialakításától függően 50mm körüli kiosztású tárcsákkal készülnek. A tárcsás pályákra kerülő áruegység tömege általában 25 kg alatti. Az állvány tartószerkezete csavarkötésű vagy kapcsolható. kapcsolható állványoknál a pályalejtést a tartóelemek megfelelő szintbe hegesztésével valósítják meg.

2. KÖZÉPNEHÉZ SZÉLES FESZTÁVÚ TÁROLÓ ÁLLVÁNYOK

SZERKEZETI ELEMEI:

A középnehéz tároló állványok építésekor a könnyű állványok elemei is felhasználásra kerülnek, ezért a fejezet csak kiegészítéseket tartalmaz.

Az állványszerkezetek kapcsolható kivitelűek, minden polcelem egy gerenda párral alkot egy egységet.

Az előreszerelt állványkeretek és a hossztartó párok mennyisége feleslegessé teszi a hátsó síkok merevítését.

 • Nyitott állványkeretek: az állványoszlopokat megerősített merevítő lemezek kötik össze.
 • Toldó hevederek: állványkeret oszlopainak függőleges toldására szolgáló elem.
 • Összekötő: ikerállvány keretek távtartó – merevítő eleme.
 • Talplemez: állványoszlopra csavarkötéssel felerősített alakos lemeztalp
 • Hézagoló lemez: padozat egyenetlenségeit áthidaló, eltérő vastagságú, padozathoz és talplemezhez rögzített sík lap
 • Alapcsavar készlet: feszítőhüvelyes acél csavarzat vagy hasított műanyag hüvely acélcsavarral.
 • Polctartó - hosszmerevítő: kapcsolható állványoknál alkalmazott, zárt szelvényű hossztartó, sarok merev oszlop–polc kapcsolatot biztosít.
 • Lépcsős keresztmetszetű polctartó - hosszmerevítő: kapcsolható állványoknál alkalmazott, zárt szelvényű lépcsős hossztartó, sarok merev oszlop–polc kapcsolatot biztosít.
 • Kereszttartó, merevítő: hossztartók összekötésére, egyben a borítóelemek alátámasztására szolgáló állványelem.
 • Pozdorja polc: hosszmerevítő párhoz kapcsolódó vagy lépcsős polctartó hornyába illeszkedő, 25-40mm vastag.
 • Polcpanel: hosszmerevítő párhoz kapcsolódó vagy lépcsős polctartó hornyába illeszkedő, lefelé fordított U keresztmetszetű hajlított lemez.
 • Polcosztó elemek, elválasztó kengyelek: köracélból hajlított, robosztusabb kivitelű rekeszosztók.
 • Hátfal rács: hátsó állványsík borítására készített peremes rácselem
 • Vízszintes állású rekeszosztó rúd: hátfal perforációjához vagy hátfali tartóelemhez rögzített teleszkóposan kihúzható osztó vagy tartóelem
 • Függőleges állású osztó rúd: perforált polchoz rögzített pálca vagy pálcasor
 • Tekercs alátét: tekercs elmozdulását meggátló, polchoz rögzített bölcsőszerű lemez vagy huzal ágy
 • Hosszmerevítő párra helyezhető hordótartó keret: illesztő hüvelyekre hegesztett leemelhető vagy rögzített hordótámasz
 • Hosszmerevítő párra helyezhető görgős hordótartó keret: illesztő hüvelyekre hegesztett leemelhető vagy rögzített hordó támasz, amelyre a kereszttartóval párhuzamos két görgőt építettek. Az eszközre helyezett hordó saját vízszintes tengelye körül forgatható.
 • Kannatartó (hordószáj alá): a tároló állvány görgős hordótartó keretén ürítés céljából megforgatott hordó szája alá két füllel a hossztartóra függesztett peremes lap. Feladata: a ráhelyezett kanna megtámasztása és az esetleg elcsurgó folyadék felfogása.
 • Tűzoltó berendezések függesztő tartozékai: az állványkeret perforációhoz csatlakoztatható konzolos vagy tartóbilincses eszköz.

3. NEHÉZ TÁROLÓÁLLVÁNYOK

A keret oszlopok furatai, perforációi lehetővé teszik a teherviselő tartószintek folyamatosan szakaszos magassági állíthatóságát. Az állványrendszerek megfelelőségét a tervezői nyilatkozatokon túlmenően minőségtanúsító okiratok igazolják. A típusvizsgálatok kiterjedtek a statikai számításokra, a merevségi kötőelmek teljesítésére, a szegecselt, csavarozott és hegesztett kötések megfelelőségére a későbbi folyamatos ellenőrzések biztosítására.

A gépi kiszolgálású állványok tároló rekeszeibe egységrakomány képző eszközökön kerül az áru. A raktártechnika megtervezésekor már ismert az adott helyen betárolásra kerülők köre. A rekesz bel méreteket és a rekesz padozatát ezek figyelembe vételével kell kialakítani.

A csavarkötésű nehézállványok és pódiumok melegen vagy hidegen hengerelt illetve hidegen hajlított szerkezeti elemekből csavarkötéssel szerelhetők. Az állékonysági megfelelőség hagyományos szilárdsági számításokkal ellenőrizhető. A kapcsolható állványszerkezetek növelt teherbírású elemekből készülnek, magas és keskeny folyosós, álló és mozgó rakodólapos raktári rendszerekben is alkalmasak egységrakományok tárolására.

Az azonos profilú, azonos magassági kiosztású, falvastagságban növekvő értékű normál (cca.12 tonna keretterhelés), közepes (cca. 15 tonna keretterhelés), nehéz (cca. 18 tonna keretterhelés), extra kivitelű (gyártóként változó keretterhelés) oszlop elemek toldó szelvényekkel magassági irányban egymáshoz kapcsolhatók, összekötőkkel egyen szilárdságú keretet alkothatnak. Mindhárom kerettartományhoz rendelkezésre állnak magasság és mélység által meghatározott méretsorozatok. Amennyiben a szerkezeteket az állvány felső síkjában csatlakoztatni kell, a legfelső síkba is be kell építeni keretmerevítőt. A vízszintes és átlós összekötők nagy szilárdságú csavarokkal szerelhetősége és magassági állíthatósága a keret elemek egymáshoz illeszthetőségét és az előírt geometriai tűrés értékek betarthatóságát elősegíti. A hossztartók általában szekrényes és lépcsős kivitelben készítik. A lépcsőbe panelek vagy polcelemek illeszthetők. A tartókra hegesztett furatos kapcsolókörmök biztosítóelemmel rögzítettek.

Tárolási mutatók:

 • térfogat kihasználtság: a tároló hely térfogat összehasonlítása az állvány által elfoglalt térfogathoz;
 • a beépített kapacitás hatékony felhasználása: a ténylegesen felhasznált tároló helyek aránya az összes tároló helyhez viszonyítva;
 • az áruk hozzáférhetősége: az állvány elülső (kezelhető) oldalán megjelenő áruk mennyiségi összevetése az összes betárolható áruhoz képest.
 • szelektivitás: bármely időpontban megjelenő áruk aránya, amely időpont alkalmas komissiózásra.(a tárolt egységek összes száma százalékában)
 • mozgatási sebesség: azon egységek száma, amelyek raktáron belül egy órán belül mozgathatók.(pl. rakodólap/óra/.
 • forgási sebesség: az áruegység mozgás időtartama a tárolási ciklusban;
 • árutörés: bármely, a tároló állványon belül lévő tétel törési lehetősége

RAKLAPOS REKESZES KAPCSOLHATÓ TÁROLÓ ÁLLVÁNYOK SZERKEZETI ELEMEI

 • Állványkeret: 2db oszlopból, csavarkötéssel felerősített vízszintes és átlós merevítőkből, talplemezből állnak.
 • Oszlop: hidegen hajlított vagy hengerelt szelvényű, perforált "U", "C", "típus Ω", amelyhez a gyártó által meghatározott 20-100mm magassági kiosztásban önzáró módon kapcsolókörmök, biztosító elemek, összekötők csatlakoztathatók. A hossztartók le-, illetve felfelé áthelyezhetők. A terhelés mértékétől és a keretmagasságtól függően a szelvényméretek növekedően változók lehetnek.
 • Vízszintes és átlós merevítők: "L", "∏", "סּ" és egyéb hidegen hajlított szelvények, két szélükön furattal.
 • Talplemez: oszlophoz rögzített, a talajszinthez képest fix és állítható kivitelű talplemez készletek szerezhetők be.
 • Alátétlemez: a talplemez alá rögzítetten épül be, a talaj egyenetlenségeit hézagolja.
 • Alapcsavar készlet: az állványkeretet a talplemezen és alátétlemezeken át a talajhoz rögzíti.
 • Állványvég magasító: az állvány rendszerek közlekedési út vagy védett berendezés (pl. gázvezeték) felőli állványkereteit a közbenső kereteknél egy mérettel magasabbra kell építeni. Az állványrendszer át telepítésekor az állványvég magasító és a szükséges toldó elemek beszerezhetők és telepíthetők.
 • Kidőlés biztosító: az egységrakományok helytelen állványba bevitelekor a rakat "e – h" irányban a megengedett mértéken túl elmozdulhat. Ennek jelzésére, az ott tartózkodók védelmére az elméleti hátsó rakatsíktól 50mm vagy 100mm távolságban építik fel az állvány elemet. A kidőlés biztosító két oldali (csavarkötésű vagy körmös) kapcsolódó elemből és a hossztartóval párhuzamos helyzetű tartóból áll. Alkalmazása stabil (pántszalaggal vagy fóliával rögzített) egységrakományoknál javasolt.
 • Hátfal huzalrács: instabil egységrakományoknál vagy állványban komissiózási technológiáknál építik a rendszerbe. Konzolos tartókra rögzítve az elméleti hátsó rakatsíktól 50mm vagy 100mm távolságba kerül az állvány elem. Hossza megegyezik a mező hosszával, magassága 500mm vagy 1000mm
 • Összekötő: ikerállvány keretek távtartó – merevítő eleme. Kapcsolókörömmel vagy csavarkötéssel rögzíthető.
 • Hossztartó: gerenda tartóból és 2db felhegesztett (jobbos, balos) kapcsoló körömből áll. A gerenda nyitott vagy zárt szelvényű, melegen hengerelt "I" szelvényű, "C" szelvényű, hidegen hajlított "∏" szelvényű, összeforgatott "C" szelvényű, hidegen hajlított zárt "□" szelvényű, vagy speciális zárt "□" szelvényű lehet.
 • Lépcsős hossztartó: lépcsős gerenda tartóból és 2db felhegesztett (jobbos, balos) kapcsoló körömből áll. Acélpanel vagy pozdorjalap helyezhető el a hornyok között.
 • Biztosító kapocs: a hossztartó állványoszlopból kiemelés elleni biztosítására szolgál. A szállítónkét változó kivitelű eszköz a kapcsoló körömbe bepattinthatóan beépítve vagy attól külön kerül szállításra.
 • Kereszttartó: A hossztartóhoz csavarkötéssel vagy ráhelyezéssel kapcsolódódhat. Bármely konstrukcióban növeli a mező terhelhetőségét, az állványrendszer megbízhatóságát. Soros, hosszirányú rakodólap elrendezésnél egységrakományonként 2 darab síkfelületűt kell elhelyezni. Soros, keresztirányú rakodólap elrendezésnél az állványkeret mellett szorosan beépített kereszttartó növeli a keret stabilitását. 4 lábas rakományoknál egymással szembe fordított "L" vagy "" lemez központosít. Süllyesztett pozdorja polcnál süllyesztett kereszttartót alkalmaznak, ráhelyezett polcnál síkfelületűt. Ládatartókat építenek be a rakodólap nélkül behelyezett ládák tárolásakor. Ezek cca. 100mm magasságban kiemelkednek a hossztartó síkból, biztosítva a targoncavilla alányúlását.
 • Elválasztó kengyel, elválasztó kar: néhány technológiánál szükség lehet a nagy teherbírású állványrekesz több függőleges "e-h" irányú elkülönítésére. Ilyen igény felmerülésekor egymás feletti hossztartókra csúszkaszerű elválasztó kengyelre épített elválasztó kart helyeznek. Vállfára akasztott konfekció tárolásánál vagy függőleges szálanyag tárolóknál elválasztó feladatot láthat el.
 • Pozdorja polc központosító: hossztartó párra helyezett Z alakú fülek meggátolják a pozdorjapolc lecsúszását.
 • Acélpanel: hossztartó párhoz kapcsolódó vagy lépcsős hossztartó pár hornyába illeszkedő, "∏" alakú hajlított lemez. Használatuk nagy teherbírású polcfelületet eredményez
 • Pozdorja polc: hossztartó párhoz "pozdorja polc központosítóval" csatlakoztatható vagy lépcsős polctartó hornyába illeszkedő, 25-40mm vastag bevont vagy natúr pozdorja lap.
 • Rácsos polcelem: 30mm vastag, 30x2mm rácselemekből hegesztett, 30x30mm osztású, horganyzott, 0,8 m és 1 m szélességű, rekeszhosszhoz illeszkedő nagy teherbírású polcelem.
 • Rácsos padlóelem: 30mm vastag, 30x3mm rácselemekből hegesztett, 30x30mm osztású, horganyzott, 0,8 m és 1 m szélességű, rekeszhosszhoz illeszkedő nagy teherbírású járórács.
 • Hordótartó: Vízszintes tengelyű hordók elgördülés mentes egymásra halmazolására és rekeszes rakodólapos állványba helyezésére alkalmas eszköz.

Soros rekeszes állványok:

A legelterjedtebb tárolási forma viszonylag alacsony költségű, nagy az áru hozzáférhetősége és szelektivitása. Nagy a forgási sebesség. Előnyösen alkalmazhatók viszonylag kis mennyiségű nagyszámú áruféleség tárolásánál, ahol bármikor szükség lehet bármelyik tételre. Ha szükséges, bármely tárolási hely komissiózó állomásnak tekinthető. A rendelések összeállítását célszerű a padlófelület közeli állványrekeszekre korlátozni. A soros állvány a teljes tárolási térfogat 35 – 50 % -át teszi kihasználhatóvá.

Megfelelő gépesítettséggel nagy forgási sebesség érhető el.

A soros elrendezésű acélvázas tárolók kiemelés ellen biztosított hossztartói veszik fel az áru tömegéből eredő terhelő erőket és azokat a kapcsoló fejnél adják át az állványkeretekre. A csavarkötésű és kapcsolható állványrendszerek magassági irányban legfeljebb 50-100mm mértékben ismétlődő perforációi könnyű függőleges állítási lehetőséget tesznek lehetővé. A sarokmerevséget a kapcsolókörmök és tartók kétoldali összehegesztése, az oszlop-hossztartó kapcsolat túlméretezett volta biztosítja.

A sűrű tartókiosztás feleslegessé teszi hosszirányú merevítők beépítését.

A rakományok a hossztartókon helyezkednek el ("a" állvány hosszanti osztása; "B" állvány szélessége; "c" állvány magassága; "e" tároló szint osztása; "f" rekeszmagasság; "n" rekeszoszlopok száma; "g" rekeszszélesség; "h" maximális tároló magasság; "l" tároló szintek száma; "L" állványsor teljes hossza; "n x a" állványsor névleges hossza.) Szerkezeti részei: "1" oszlop; "2" Hossztartó; "3" kereszttartó; "4" merevítő; "5" állványlétra.

Meghatározó méretek: szélső keretmagasság; belső keretmagasság; keret mélység; keret vastagság; állványmező mérhető hossza; rakodószint méret, rekeszek bel mérete.

A rakodólap lábak és lábösszekötők méreteiből megválasztható a rekeszes állvány hossztartóinak párhuzamos távolsága, a kereszttartók mennyisége és kialakítása. Oldalfalas rakodólapok alkalmazásakor a síkban megtámasztás mellett gondoskodni kell a targoncával ráhelyezés biztonságáról is (vállas kereszttartók, bevezető rózsák).

Az állványszerkezetek biztonságos felépítése lehetővé teszi különleges kombinációjú rendszerek felépítését is. Ilyenek például:

 • az állványkeretek közötti tiszta " b - j " méret megfelelhet egy könnyű állványmező befoglaló mérete többszörösének, cca.2m magasságig könnyű állványszerkezet is telepíthető, felette egységrakományok tárolhatók;
 • a rakodólapos állványszerkezet legfelső síkja – járóelemekkel borítva- pódiumként üzemelhet;
 • a rakodólapos állványszerkezet legfelső síkja – járóelemekkel borítva- pódiumként üzemelhet, amire könnyű állványokat telepíthetnek.;
 • az állványkeretek egymás felett több 2,5m körüli belmagasságú galéria teherhordó szerkezeteként üzemelhetnek;
 • megfelelően méretezett rakodólapos állványszerkezet – kiegészítve egyéb teherviselő elemekkel, burkolattal és nyílászárókkal-, önhordó raktári feladatokat is elláthat.

Polcos állványrendszer nehéz áruhoz

Hossztartós, lépcsős hossztartós, borított: a tároló szint pozdorja lappal, merevített bordázott acéllemezzel, réselt vagy egybefüggő acélrács elemekkel, acéllemez polc vagy panel elemekkel, hegesztett és felületkezelt acélráccsal borított. Normál hossztartóval szerelésnél a borítás a tartóra rögzített. Lépcsős hossztartó esetén a borítás a horonyba kerül.

A kapcsolható, rekeszes, lépcsős hossztartós nehézállvány polcaira változó alapkiképzésű egységrakomány és nagy egységtömegű áru is halmozható. A szerkezetből több tároló szintű raktárrendszer is építhető.

Soros, rekeszes rakodólapos állványrendszer

Az állványrekesz teherviselő síkját hossztartó pár, kiegészítésként kereszttartók alkothatják. A hossztartók az állványkeretekhez kapcsolókörömmel csatlakoznak. A párhuzamos hossztartók egymástól mért távolságát, az állványkeretek mélységi méretét a tárolt egységrakomány ismeretében kell meghatározni.

A rakodólapok lábkiképzése szerint választhatók meg a hossztartóra épített állványelemek, ezért a tároló rendszer megtervezéskor ismerni kell a betárolásra kerülő egységrakományok geometriai jellemzőit.

Rakodólapos tárolásnál az állványkeret mélysége azért legyen a rakodólap hossz legalább 85%-a, hogy a támaszláb a hossztartót terhelje. Ha az egységrakomány a talpszánon feküdne fel, az beszakadhatna.

Az állványszerkezetbe betárolás csak emelőgépekkel lehetséges. A kiürítést gyakran kézi módszerekkel végzik úgy, hogy a rakatokat az állványban szétbontják és a rendelés összeállítási utasítás szerint újakat, képeznek.

Két egységrakomány egymásra helyezhetőségekor (a hossztartók és a kapcsolókörmök megfelelősége esetén) az állványrekeszbe egymásra halmazolt rakatok is behelyezhetők.

Homogén egységrakományok tárolásánál (megfelelően választott ikervillás targoncával) két egymás feletti rekeszbe ill. rekeszből rakat kezelhető. Az alkalmazott egységrakomány kezelő géptől függően keskeny, közepes és széles folyosós raktárak ismertek. A keskeny folyosókon üzemelő állványkiszolgáló gépek: alsó vagy felsőpályás felrakó gépek, felrakó daru, targoncák. A targoncák rakodólap átadó szerkezetei teleszkópvillásak, elfordítható oszlopúak vagy elfordítható villásak. A kezelőszemélyzettel vagy automata módon távirányítottan üzemelő targoncák állványfolyosóban megvezetését oldalvezető sínek vagy a padozatba süllyesztett indukciós kábelek végzik.

A hossztartóra helyezhető, megfelelően stabil vagy rögzített tartozékok lehetővé teszik a gyakoribb keresztirányú rakodólapos tárolás mellett egyéb felsorolt terhek állványba vitelét is: kereszttartóval egységrakományok hosszirányú tárolása, rögzített -egyenlőtlen szárú-szögacél feltéttel négy lábas kis konténerek és kerekes kereskedelmi konténerek tárolása, lábas tartályok tárolása, hordótároló feltéttel fekvő hordók bevitele, fém és műanyag tartályok tárolása, egyes kábeldobok tárolása.

Soros rakodólapos tároló állványrendszer két egységrakomány mélységben tárolásra

Felépítése hasonlít a normál soros állványéhoz. Eltérés a két állványsorban valamint a rakodólap alatti két egyenlőtlen szárú "L" profilú csúszka beépítésében jelentkezik.

Technológiai előnye az iker rakományos tárolási mód, amivel jelentősen megnövelik a tárolótér befogadó képességét.

A targoncára pantográf elven működő villa kitoló művet kell felépíteni.

Soros rekeszes, hossztartós burkolt tároló szintű állványrendszer ( akár 4m mélységben, pl. kereszt irányú szőnyegtekercs tárolásra.

A szőnyeg és egyéb textiltekercsek hosszméretükhöz képest kis átmérőjűek, tároláskor teljes hosszban felfekvést igényelnek. Csomagolásuk nem önhordó (fóliába göngyölve vagy hosszú kartondobozba helyezve). Az állványegység szerkezete: a folyosóval párhuzamosan egymás mögé telepített 3–4 hossztartós sor, amelyek farostlemez, rétegelt falemez, gyalult padló borításúak. Kedvező térkihasználást és szerkezeti stabilitást hosszú állványsorok építésével érhetünk el. Az állványrekeszek mélységi mérete nagyobb legyen, mint a szőnyegek hossza, magassági métere tegye lehetővé a kiszolgálógép megfogó berendezésének akadálymentes munkavégzését. Nagy forgási sebességnél egy rétegű, kisebbnél több rétegű tárolásra van lehetőség. Az állvány mélységét teljesen áthidaló, egy darabból álló fa burkolást kell biztosítani.

Soros, hossztartó nélküli rakodólapos állványrendszer

Az egységrakományok szembe fordított, élben merevített, hajlított "L" szelvényű síneken helyezkednek el. A síneket konzolokra csavarozzák. A konzolok az állványkeretekhez kapcsolókörömmel csatlakoznak. A rakat behelyezésekor az "L" szelvény pár felálló éle vezeti be (központosítja) a rakodólap lábtuskóját vagy a konténer lábat. A hátoldalon végütköző található. ("a" állvány hosszanti osztása; "B" állvány szélessége; "c" állvány magassága; "e" tároló szint osztása; "n" rekeszoszlopok száma; "f" rekeszmagasság; "g" rekeszszélesség; "l" tároló szintek száma; "n x a" állványsor névleges hossza; "L" állványsor teljes hossza; Szerkezeti részei: "1" oszlop; "2" konzol: "3" hossztartó. A második és legfelső sínpárt merevítési célból hossztartóra építik

Soros elrendezésű, hossztartó nélküli állványrendszer kábeldob tárolásra (négy utas targoncával kiszolgálva)

Az állványrendszer az egyes gyártók típus füzeteiből megválasztható. Az állványkeretekre függesztik a megfogó szerkezetet, amibe a folyosóval párhuzamos tengelyű kábeldobok tartócsöve felfekszik. A helyiség magassága és a terpeszvillás négyutas targonca típusa befolyásolja az elrendezést.

Soros elrendezésű, hossztartó nélküli állványrendszer szőnyegtárolásra (négy utas targoncával kiszolgálva)

A rekeszhossz a két oldalt megtámasztott szőnyegtekercsek hosszához igazodik. Ott érdemes megépíteni a rendszert, ahol a szőnyegtekercsek hossza megközelítően azonos és rendelkezésre áll a felrakási technika.

Bejárható-, átjárható állványrendszer egységrakományok tömbszerű tárolását lehetővé tevő állványok, amelyekben a kiszolgáló útra merőleges tároló folyosókban a targoncavillára keresztben felhelyezett egységrakományokból egymás mögé és fölé több rakomány helyezhető el. Az egységrakományok sem magassági sem oldal irányban nem terhelik egymást.

A bejárható/átjárható állványrendszer alkalmazása ott célszerű, ahol:

 • a féleségek száma kicsi
 • az egységrakományokat féleségen belül megbontani nem szükséges,
 • egy-egy féleségből nagy mennyiségű áru áll rendelkezésre,
 • az áru megóvása tömbtárolással nem biztosítható,
 • az áru be- és kitárolása időben előre megtervezhető.

Az állványrendszerben a tárolási térfogat mintegy 65%-a kihasználható, ugyanakkor a beépített tér nagysága elérheti a 75%-ot, anélkül, hogy az áru a tömbös tárolási módhoz hasonlóan károsodna.

Egy adott pillanatban csak azokat az egységrakományokat lehetne kigyűjteni, amelyek éppen a dolgozó kiszolgálógép oldalán vannak. Ebben a rendszerben nem lényeges a forgási sebesség, mivel ami először bekerül, az jön ki utoljára elv valósul meg. Olyan alkalmazási esetekben, ahol csak kis mértékű szelektivitásra van szükség és ahol a forgási sebesség nem döntő tényező, a tárolási hatásfok nagyobb mértékben biztosítható. A "bejárható" kifejezés abból ered, hogy a kiszolgáló berendezés bejárva az állványba, lerakja és kiszedi az árut.

A bejárható állványrendszer tartószerkezete olyan keretek sorozatából áll, amelyek az egyes tárolási mezők mélységében és nem szélességében vannak összekötve olyan sínekkel, amelyek közvetlenül tartják a rakodólapokat. A szerkesztésnél a keretszélesség = térközméret geometriája érvényesül.

Bejárható állványcsatornáknál a tároló folyosót a folyosóra merőleges merevítő rács keresztezi, ezért nem biztosított az átjárhatóság.

Az átjárható állványcsatornák merevségét is biztosítják az előbb említett merevítő rácsok. Gyakorlati tapasztalatok szerint legalább négy tárolóegység egymás mellé építése szükséges a kellő stabilitás eléréséhez. Az állványok mélysége és szélessége ne legyen kevesebb, mint az állványok magassága. A vezetősín szabad térköze legfeljebb 1300mm legyen. Amennyiben a vezetősíneket toldani kell, a toldás mindig a nyílt térköz utáni konzol középre essen. A vezetősín párokon lévő kötéseket lefelé eltolva rendezzük el a tárolóhely hosszában, ugyanakkor a kötéseket nem szabad egymással szemben elhelyezni.

Amennyiben csak átjárható lehet a rendszer, az állványszerkezet merevségét más módon lehet megoldani:

 • teljes hosszban merevített sávok beépítésével;
 • felső merevítő zónával;
 • a raktári rendszer más állványaihoz kikötéssel.

Teherviselő eleme az állványkeretre épített konzolokra erősített hordozósín, amely a rakományt két szélen, szalagszerűen támassza alá ("a" állvány hosszanti osztása; "B" tárolási mélység; "c" állvány magassága; "e" tároló szint osztása; "f" rekeszmagasság; "g" rekeszszélesség; "l" tároló szintek száma; "n x a" állványtömb névleges hossza; "n" rekeszoszlopok száma; Szerkezeti részei: "1" oszlop; "2" felső síkmerevítő; "3" konzol; "4" tartó).

A konzol–oszlop kapcsolat a névleges terhelés mellett a rakomány lehelyezésekor jelentkező dinamikus erőhatásokat is elviseli, ezért a gyártók fokozott stabilitásra törekednek.

A raklapmegvezetővel ellátott mélységi profil elemek kialakítása is eltérő.

Gyakori egyszerűbb konstrukció a konzol párra épített profil, amelynél magassági kiosztáskor a kötelező 100mm kezelési hézag mellett a konzol méretet is figyelembe kell venni.

Fejlettebb rendszereknél a konzolhossz rövidebb, a hajlított hordozósín teherviselő lapja a konzol alsó élével azonos magassági szintű. Technológiai tervezéskor csak a 100mm hézaggal kell számolni, ami 8–10 m belmagasságnál egy oszlopban plusz egy egységrakomány elhelyezhetőségét jelenti. Az állványfolyosói oldalra bevezető toldatokat építenek.

Oldalirányú térköz: kedvezőtlen rakomány elhelyezésnél a keretoszloptól legalább 70-80mm legyen a távolság.

Mélységi térköz: cca.50mm.

Az emelővillás, keskeny testű targonca felemelt egységrakománnyal mozog a tároló csatornában. Billenéskor a rakomány nem zuhanhat le, mert a tároló sín ebben meggátolná. A targonca kellően stabil, nem borul fel. A felsoroltak ellenére a targonca minősítésekor a várható technológiára fel kell hívni a figyelmet, a gépkönyvében rögzíteni kell az átjárható/bejárható technológiára vonatkozó megfelelőséget. Ugyanígy kell eljárni a raktári rendszer átadás-átvételekor. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a kiszolgálásra alkalmas gépek azonosító jelét és típusát.

Kellő gyakorlattal rendelkező targoncavezető – óvatosan haladva- kiszolgálja az állványcsatornát és a targonca nem ütközik az állványkeretekbe.

A munkavégzés egyenesbe vezetett targoncával gyorsítható.

 • indukciós vezetésű targoncával – a padozatba épített egyenesbe vezető jeladó vezetékkel- automatikus kormányzással a vezető csak az emelést és rakomány lehelyezést irányítja;
 • a padozatra oldalvezető sínpár beépítésével, a targoncára oldalanként két-két görgő ráépítésével mechanikus rávezetéssel kerülhető el az ütközés. A rendszerek gyakori kiszolgáló gépe a vezetőüléses háromkerekű és a gyalogos kíséretű targonca, magas egységrakományoknál vagy két rakat egymásra helyezhetőségekor a toló oszlopos targonca.

Átfutó (utántöltő) állványok

Homogén nagy tömegű, nagy forgási sebességű, esetenként rövid lejáratú áru tárolásra használt berendezés. Ütemezett gyártásnál a tárolás alatt végbemehet a minőség beállítása (pl. kémiai reakció, kristályosodás, dermedés, káros szivárgás, nyomásesés, átmeneti gyümölcstárolásnál védő közegben érlelés, stb.).

A rendszerbe bekerülő rakományok állékonyságát, a mozgásból és kisebb ütközésekből eredő igénybevételek felvételét az egységrakomány képzésnél biztosítani kell.

A kiszolgáló folyosóra merőleges tároló csatornákban azonos cikk elemekből egymás mögött több rakomány helyezhető el. "A" állvány hosszanti osztása; "B" tárolási mélység; "c" állvány magassága; "e" tároló szint osztása; "f" rekeszmagasság; "g" rekeszszélesség; "l" tároló szintek száma; "n x a" állványtömb névleges hossza; "n" rekeszoszlopok száma; "α" lejtési szög; "L" állványtömb teljes hossza; Szerkezeti részei: "1" oszlop; "2" tartó; "3" merevítő; "4" görgőpálya; "5" görgő; "6" fékgörgő; "7" léptető berendezés; "8" bevezető; "9"+ ütköző.

A rakományok a kitárolás ütemének megfelelően szabadon futó(gravitációs) vagy hajtott módon haladnak a kitárolási oldal felé.

Megfelelően szervezett viszonyok között a 100%-os forgási sebességhez 60-70%-os tárolótér kihasználás járulhat gravitációs és meghajtott rendszereknél is. A lejtős görgős szállítópályák a rakományokat több rakodólap mélységben több sorban tárolják. Az egyes pályákon elhelyezkedő egységrakományok közül az elsőt, ha kivesszük a következő elfoglalja a helyét. Az árugyűjtő pályák száma egyenlő a betárolható termékváltozatok számával. A nagy forgalmat bonyolító tárolási rendszert mindkét oldalon géppel szolgálják ki. Ez alsópályás rakodólapos felrakó gép vagy emelővillás targonca lehet. A szokásos görgős pályalejtés 3,5–4,2%. A kedvező gördülési sebesség betartása végett szakaszonként fékező görgőket építenek a pályába. A kimenő oldalon végütközőt megelőző léptető mechanizmus található.

Rakodólap betoló keretes állványrendszer Push-Back

A raktártérfogat fokozott kihasználására létesített tároló rendszert a kiszolgáló folyosóra merőleges, egymás fölött és mellett épített zsák alagútszerű rekeszcsatornák képezik. Az alagút teljes mélységében a folyosó felé két enyhén lejtő pályavonal épül.

A pályához gördülőelemekkel rögzített alacsony építésű kocsik eltérő magassági mérete lehetővé teszi a tároló szintek alap állásban egymás fölé gördülését.

A rendszer működésekor az első betárolt rakomány a magasabb kocsira kerül, amelyet a targonca a kocsi mélységi mérete szerint betol. A következő rakományok – a második, harmadik kocsira kerülnek, a rekeszcsatorna meg teléséig. Egy csatornába 3-6 egységrakomány helyezhető el targoncával betolással.

A tároló kocsikon valamint a rekeszcsatorna kivételi oldalán kocsinként eltérő színű torló elemek biztosítják a rakatok közötti biztonsági hézagot valamint a kiesés elleni védelmet. Kiszolgáló folyosó oldalról nézve, a jelzők állásából megállapítható a csatorna telítettsége. Behelyezéskor és kivétel alkalmával a rakományt a torló elemen át kell emelni. A rakatok mérete és alakja a kocsik mérettartományán belül tetszőlegesen eltérő is lehet. A rakodótér kihasználtsága 75%-al kedvezőbb, mint a soros-rekeszes állványoké.

Gördülőelemes szintű tároló állványok

Adott folyosóról keresztirányú tárolási elrendezésben 2–4 rakomány mélységben párhuzamosan telepített állványsorok hossztartóira épített rakodólapos szabadonfutó szállítópályán tárolják az egységrakományokat.

A kiszolgáló négy utas targonca toló villájára teleszkópos hidraulikus betoló mű kerül, amely a bevitel és kivétel feladatait ellátja.

A rendszer egyedi tervezést igényel, mivel az állványsorok száma nem szükségszerűen azonos a rakománysorok számával. A rakományteher mértéke minden esetben befolyásolja a görgőágy szelvényméretét, a görgők kiosztását és megválasztásukat.

Gördíthető (eltolható) állványok

Vázkeretre szerelt elmozdítható állványsor, amely kerekeken, többnyire a padozatba beépített sínen gépi erővel mozgatható. Az eltolható egységek terhelhetősége 100 tonna körüli. A gördülő keretekre bármely állványszerkezet felépíthető. Kezeléskor, a szabaddá vált folyosóról soros állványos technológiai műveletek végezhetők. A kezelők védelme érdekében biztonsági berendezéseket építenek be. Vész kikapcsoló, vészvillogó, láb ütközőbe épített vész leállító, túlfutás gátlók-.

"A" állvány hosszanti osztása; "B" állványsor szélessége; "c" állvány magassága; "e" tároló szint osztása; "f" rekeszmagasság; "g" rekesz szélesség; "l" tároló szintek száma; "L" állványsor teljes hossza; "n x a" állványsor névleges hossza; "n" rekeszoszlopok száma. Szerkezeti részei: "1" görgő; "2" alvázkeret; "3" rekeszoszlopok.

A rakodótér kihasználtsága 50%-al kedvezőbb, mint a soros-rekeszes állványoké.

Konzolos Szálanyagtároló Kapcsolható Állványok

A berendezések szerkezeti csomópontjai hegesztett, csavarkötésű, kapcsolható vagy ezek kombinációjával kialakítottak lehetnek. A csavarkötésű és kapcsolható állványok lyukasztott vagy perforált oszlopa és a konzol kapcsolóeleme 50–100 mm mértékben magassági irányban állíthatóságot teszi az állványt.

A középnehéz és nehéz szerkezetek alkotó állványelemeit gyártóműben –nagy sorozatban- készítik és a szerelés helyszínén állítják össze.

Rendszer elemek: oszlop, talpkonzol torlóval, talpkonzol hüvellyel, konzol torlóval, konzol hüvellyel, keret összekötők, konzol összekötők, bevezető toldatok, felső összekötők, csavarzatok.

Az állványelemeket melegen hengerelt, hegesztett (IP), hidegen hengerelt és hajlított, hidegen hajlított nyitott és zárt szelvényekből, egyedi egyenszilárd oszlop és konzol elemekből készítik.

Az állványrendszer két elrendezési változata: "a" azonos konzolhossz; "b" lefelé növekvő konzolhossz.

A rendszertervező katalógusokból választhat. Átadás–átvétel alkalmával a munkavédelmi megfelelőség mellett statikai és állékonysági bizonylatot is kell készíteni.

Konzolos Raklapos Kapcsolható Állványok

Raktártechnológiai megállapítás: A konzolos rakodólapos állványok a soros hossztartós rekeszes, a tároló szinten pozdorjalappal, acéllemez panelekkel, bordázott acéllemezzel borított rakodólapos állványoktól abban különböznek, hogy az állványrendszerben közbenső rekeszkeretek nincsenek. Az állványrekesz mélységi mérete megegyezik a konzol hosszával, a rekesz magassága a tároló szint és a felette lévő konzol alja közötti távolság. A rekesz hossza megegyezik az állványegység hosszával. A tároló szintek teherviselő alja borított. A borítás lehet:

"a" acéllemez polc (polcos állvány),
"b" az állványfolyosóval párhuzamosan felerősített rendszerprofilok (láda, doboz, kazettatároló állvány),
"c" műanyag vagy bútorlap (üzleti berendezés),
"d" bordázott acél vagy alumínium lemez vagy pozdorjalapok ( rakodólapos, gitterbox, kereskedelmi konténer, egyedi rakodólapos állványok), szálanyag és lemeztároló kalodák, egyedi darabáruk, csak mélységükben megegyező méretű tároló konténerek, kalodák.

Szerkezet: a csavarkötésű vagy kapcsolható kivitelű állványszerkezettel bármely soros raktári technológiai rendszer megépíthető. A szerkezet szilárdsági megfelelősége a konzol és az összetett oszloppá zsugorodott állványkeret terhelhetőségétől, a konzol és oszlop csatlakozásnál fellépő erők, és nyomatékok mértékétől függ. Egy adott szerkezet megfelelőségét szilárdsági számításokkal valamint hasonló építmények bemutatásával reprezentálhatjuk.

A rakodólapos konzolos állványok melegen hengerelt és hidegen hengerelt vagy hajlított szerkezeti elemekből is készülnek. A tartószerkezet kialakítása, a szerkezeti csomópontok konstrukciója megegyezik a szálanyag és lemeztároló állványokéval.

Pódiumok

A pódiumok építmény kategóriába sorolt acélszerkezetek. Az állványszállítók a nehéz szálanyag – lemeztároló elemek technológiai során típus és egyedi tervek szerint darabolással, fúrással, hegesztéssel, festéssel vagy fémbevonattal készítik el a szerkezetek elemeit. A kiegészítőket (lépcsők, korlátok és feladóhelyek, borítások, irodai felépítmények, stb.) egyéb sorozat gyártmányaikból biztosítják.

Átadás–átvétel alkalmával a munkavédelmi megfelelőség mellett statikai és állékonysági bizonylatot is kell készíteni